שווי שוק כולל :
שווי שוק ביטקויין :
שווי שוק לייטקויין :
מחיר ביטקויין :

תקנון אתר

תנאי שימוש

* הטקסט כתוב בזכר מטעמי נוחות, אך מיועד ותקף לשני המינים.

תנאים אלה (“תנאי השימוש”, או “ההסכם”) מהווים הסכם מחייב בינך, כמשתמש (“אתה”, או “משתמש”) ובין אתר קואינדקס (“אנחנו”, או “אנו”). ההסכם, שכולל את מסמך “מדיניות פרטיות” שזמין באתר (“מדיניות הפרטיות”), כחלק אינטגרלי מן הדברים המצורפים בזאת, יחולו על כל הגולשים והמשתמשים באתר https://www.coindex.co.il (“האתר”) כמוגדר מטה. על ידי כניסה, חיפוש, או כל צורה אחרת של שימוש באתר, אתה מסכים להישמע לתנאי השימוש הבאים. אנא קרא את תנאי החוזה בעיון ושמור אותם. אם אינך מסכים עם התנאים, כולם או בחלקם, עליך לעזוב את האתר ולחדול לאלתר משימוש בשירותיו.

תנאי שימוש אלה עודכנו בפעם האחרונה באפריל 2018. הם תקפים בינך ובינינו, החל מהתאריך בו קיבלת עליך הסכם זה ובהתאם לתנאים והנהלים, כפי שייתכן ויעודכנו מעת לעת, תחת שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי גלישה באתר או שימוש בו, אתה מצהיר שקראת, הבנת והסכמת להיות מחויב בהסכם זה. אם הנך נכנס להסכם זה בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר שיש לך את הסמכות לכבול ישות זו, עובדיה ועמיתיה (כמוגדר מטה) לתנאים שבמסמך זה, בו המונחים “אתה” או “משתמש” יחולו גם על ישות זו ועל עובדיה, עמיתיה וכל אדם אחר המזוהה עמה.

 

הגדרות

  • חשבון – משמעו החשבון שנפתח באתר תחת השם בו נרשמת.
  • חברים  ו/או עמיתים – משמעו כל ישות המזוהה באופן ישיר או שאינו ישיר, שולטת, או נשלטת על ידי, או תחת שליטה משותפת עם הישות המדוברת. “שליטה” למטרות הגדרה זו, פירושה בעלות ישירה או לא ישירה, או שליטה של יותר מ-50% מכוח ההצבעה של הישות המדוברת.
  • “תוכן” – משמעו (אך משמעות זו אינה מוגבלת ל-) טקסט, גרפיקה ותמונות, לרבות צילומים, קבצי אודיו ווידיאו, ו/או התוכן שלהם.
  • “קוד זדוני” – פירושו וירוסים, פצצות זמן, סוסים טרויאניים וכל סוג ומין של קוד מזיק, מסמכים, קוד, סוכנים או תוכנות.
  • “שירות” או “אתר” – משמעם האתר, כולל הנהלים ורכיבי ההדרכה שבו, ושאר מוצרים ושירותים קשורים, וכן כל השירותים האישיים ושירותי התמיכה – כולם ביחד ולחוד, כפי שהם מוצגים כיום וכפי שיכולים להשתנות מעת לעת על ידי אתר קואינדקס ומפעיליו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  • “בעיות שירות” – משמען כל הפרעה בזמינות של האתר, שנגרמה על ידי גורמים תחת שליטתנו הישירה.
  • “אתה” או “משתמשים” – כוללים, אך לא מוגבלים ל-, פרטים ו/או ישויות שאושרו על ידנו להשתמש בשירות, כמו גם עובדיך, יועציך, ספקיך וסוכניך, או גורמי צד ג’ עמם אתה בא באינטראקציה עסקית ומורשים להשתמש בשירות.

 

השירות

מתן שירותים – אנו מקנים לך בזאת רשות פרטית, בלתי ניתנת להעברה, להיכנס לאתר בצורה אלקטרונית ולהשתמש בו בהתאם לתנאים וההגבלות של הסכם זה. בכל עת, שמורה לנו הזכות לדרוש שתירשם כמשתמש על ידי מתן שם משתמש, סיסמה וכתובת דואר אלקטרוני אמיתית. אנו מעודדים אותך להשתמש בשמך האמתי. אם הנך עסק/ גוף ממשלתי, או ארגון ללא מטרות רווח, עליך להשתמש בשם האמיתי של הגוף אותו אתה מייצג. חל איסור להשתמש בשמו של אחר, בשם המפר את זכויותיו של כל צד ג’, או שם בעל מאפיינים גסים, פוגעניים, או ראויים לגנאי מכל בחינה אחרת. ביכולתך להשתמש בשירותים כל עוד הנך פועל בהתאם לתנאים ולהגבלות של הסכם זה ו(ככל שאפשרות זו קיימת), כל עוד חשבונך אינו נחסם על ידינו.

 

מנויים ומשתמשים רשומים – נכון להיום, אנו מספקים את שירותינו ו/או הרשמה לאתר בחינם. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלב רכיבים ו/או שירותים באתר שעשויים להיות בתשלום ולדרוש הרשמה בכסף. אלא אם כן נסכים אחרת, חשבונות משתמשים רשומים יוגבלו למשתמשים ולא ניתן לחלוק אותם או להשתמש בהם עבור יותר ממשתמש אחד. כל בקשה להרשמה שתתבצע על ידך תיחשב כהצעה שלך להיכנס עמנו בהסכם שירותים. יש לנו את הזכות לבקש מידע נוסף, מסמכים וכל אמצעי זהירות שנדרש כדי לקבל הצעה שזו או כדי להמשיך לקיים מנוי קיים.

 

תיאור השירותים – אתר זה נמצא בבעלותנו ומתוחזק על ידינו, ומוקדש למטבעות קריפטו, כלכלת קריפטו, בלוקצ’יין ומידע, חדשות ועדכונים והעולם הכלכלי והטכנולוגי הנלווה לטכנולוגיות ולמקרים אלו (“המידע”). תוכן האתר הוא למטרות ידיעה בלבד. אין להשתמש בתוכן האתר לשם קבלת המידע בלבד. כל דעות הכותבים הן שלהם ואינן מהוות ייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא. דבר מן המפורסם באתר לא מהווה המלצת השקעה, ואין להסתמך על התכנים המפורסמים באתר לשם ביצוע פעילויות השקעה. אנו ממליצים בחום שתבצעו את המחקר העצמאי שלכם ו/או תדברו עם יועץ השקעות מוסמך בטרם תבצעו החלטות פיננסיות.

 

שימוש בשירות

אחריות וחובות – אתה (1) אחראי לעמידה בתנאי הסכם זה, (2) הנך ותישאר האחראי הבלעדי לדיוק, לאיכות, ליושרה ולחוקיות המידע שלך ושל האמצעים בעזרתם רכשת את המידע, (3) תנקוט באמצעים סבירים למנוע גישה לא מורשית או שימוש לא מורשה באתר, ותודיע לנו באופן מידי על כל גישה או שימוש לא מורשים כגון אלה, (4) תהיה אחראי לשמירה על הבטיחות של שמות המשתמש, הסיסמאות של חשבונך, ותודיע לנו באופן מידי על כל פריצת אבטחה הידועה לך, או שהנך חושד בקיומה. כמו כן תשמור את כל המידע המסופק כחלק מן השירות וכל השימוש באתר באותה מידה שתשמור על מידע בעל אופי חשאי שלך. (5) תשתמש באתר רק בהתאם לחוקים ולנהלים הממשלתיים הרלוונטיים, ותהיה אחראי לכל פעילות המתבצעת בחשבונך ו/או בשם חשבונך, ללא הגבלה של הפעילות של משתמשים אחרים שנוספו לחשבון שלך על ידיך, או על ידי משתמש אחר בחשבון. אם אתה משתמש במכשיר שלאחרים עלולה להיות גישה אליו, עליך לצאת מחשבונך אחרי שימושך בשירות. אם נודע לך על גישה לא מורשית לחשבונך, עליך לשנות מידית את סיסמתך ולהודיע לנו מיד.

מבלי להגביל או להפחית דבר מתנאי הסכם זה, אתה (א’) לא תעניק גישה לשירות לאחרים מלבד גורמים ו/או אידיבידואלים  שהסכימו להישמע לתנאים ולהגבלות כפי שהם מצוינים במסמך זה ובמסמך “מדיניות פרטיות”. (ב’) לא תמכור, תמכור הלאה, תשכיר או תחכיר את השירות, (ג’) תשתמש בשירות כדי לאחסן או להעביר חומרים לא חוקיים, חומרים המפרים את זכויותיו/הם של אחר/ים, מוציא דיבה, או בעייתי בכל צורה שהיא. כמו כן, לא תעלה, תפיץ או תקדם כל חומר שמפר או פוגע בכל אופן שהוא בזכויותיהם של אחרים, לרבות (אך לא מוגבל ל-), קניין רוחני, כגון זכויות יוצרים, סימנים מסחריים (כולל כל סוג של חומרים שאינם חוקיים, גסים, לא מהוגנים, משפילים, מעודדים גזענות או שנאה אתנית, מפרים את זכויותיהם של אחרים, פוגעים או מאיימים על ביטחונם של משתמשים או אחרים, ואו כאלה שעלולים להוות בכל דרך אחרת הפרה של כל חוק באשר הוא. (ד’) לא תשמש בשירות כדי לאחסן או להפיץ קוד זדוני, (ה’) לא תפריע או תפגע בביצועי השירות או של מידע הנמצא באתר, (ו’) לא תנסה לזכות בגישה לא מאושרת לשירות, או למערכות ולרשתות קשורות, (ז’) לא תשאב מידע, תפרק, תבצע הנדסה הפוכה, או תנסה בכל דרך אחרת לשנות את קוד המקור של השירות כולו וכל חלקיו לחוד, למשל (אך לא רק) כדי לשחזר ולשכפל את השירות, לבנות עליו או לגזור ממנו יישום מכל סוג שהוא. (ח’) לא תסיר או תשנה אף סימן מסחרי, לוגו, זכויות יוצרים או כל מידע בנושא בעלות. כמו כן לא תעשה שימוש באתר, בקוד שלו ו/או במידע המאוחסן בו לכל מטרה שאינה לשימושך הפרטי.

 

הגנה על מידע – אנחנו מכבדים את הפרטיות של כל משתמשי האתר שלנו, ולא נשתמש במידע שלך, אלא בכפוף לתנאים ולהגבלות של מדיניות הפרטיות שלנו, שמהווה חלק אינטגרלי מתנאי השימוש באתר קואינדקס. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מזמן לזמן, ואנו ממליצים שתקרא אותה מדי פעם.

 

מחיקה של מידע – אם נודע לך שחלק כלשהו מהמידע שלך, או מפעילות החשבון שלך, מפרים את תנאי השימוש באתר, תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע פעילות, תסיר מידע שכזה מן האתר ותחדול מכל פעילות שכזו באופן מידי. במידה שנודע לנו כי המידע שלך, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מפר את תנאי הסכם זה, או כל חוק בר תוקף, שמורה לנו הזכות לחסום את הגישה שלך לאתר באופן מידי, להקפיא, או להפסיק את השימוש שלך באתר ובשירותיו, למחוק או להסיר כל מידע שכזה מהאתר, או לנקוט בכל פעולה שנמצא לנכון. יש לנו את הזכות, אך לא את החובה, לעקוב אחר פרסומים באזורים כלליים של האתר (ככל שיהיו כאלה), ולקבוע אם הם עומדים בתנאי ההסכם ו/או החוק ו/או בתנאי ההסכם וחוקים שייקבעו בעתיד. אם אתה מאמין שהמידע שלך הועתק וזמין באתר בצורה המהווה הפרה של זכויות יוצרים, אנא צור עמנו קשר באמצעות עמוד צור הקשר הזמין באתר מן התפריט הראשי.

 

התאמות ותנאים נוספים – מבלי להגביל אף אחד מן התנאים וההגבלות הקיימים בהסכם זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להוסיף, לשנות, להפסיק או בכל דרך אחרת לשנות רכיבים ומאפיינים של השירות בכל עת. אנו נפרסם הודעות בנוגע לשינויים מסוג זה באתר קואינדקס. בנוסף, כדי להשתמש באזורים מסוימים באתר, ייתכן שתידרש להסכים לתנאי שימוש ולהגבלות נוספים. אנו מודיעים בזאת שתנאים והגבלות אלה משולבים אל תוך הסכם זה ומהווים חלק אינטגרלי ממנו.

 

זכויות קניין

זכויות שמורות – למעט הזכויות המוגבלות המצוינות במפורש להלן, אנו שומרים את כל הזכויות, תארים ועניין לאתר ולשירותיו ולכל הקניין הרוחני הקשור אליהם. שום זכות אינה מוקנה לך, למעט מה שמוצג במפורש מטה. אתה מכיר בכך ומסכים שהשירות והאתר שייכים לנו במלואם, או מורשים לנו, ויכולים להיות מוגנים בחוקי זכויות יוצרים, רישום פטנט, חוקי סימנים מסחריים וסודות עסקיים, בארץ ובחו”ל. יתר על כן, הנך מסכים שכל זכות, תואר, קוד מקור, תיעוד, תרשימים, מידע, עיצובים, כלים, ציוד, תהליכים, שינויים הנדסיים, המצאות, סודות מקצועיים, זכויות יוצרים וכל ידע מקצועי נלווה וכל הקניין הרוחני הקשורים לנכתב לעיל, לרבות כל שינוי, התאמות, עריכות, שיפורים וגרסאות נגזרות ו/או גרסאות של תוכן האתר ככלל וכל אחד מחלקיו בנפרד, שמורים לנו ו/או לצד ג’ שהעניקו לנו זכויות שימוש כנדרש, וכי אין ולא יהיו לך זכויות או דרישות לגבי כל הנכתב מעלה.

 

הגבלת גיל – השימוש באתר ובשירותיו מוגבל לפרטים מגיל 18 ומעלה, המוסכמים לפי החוק כזכאים להיכנס בהסכם, בסעיפיו, בתנאיו, בהתחייבויות ובהגבלות המצוינים בהסכם זה ובמסמך מדיניות הפרטיות. מעצם השימוש באתר, הנך מתחייב שהנך בגיל 18 ומעלה וכי יש לך את הזכות והסמכות להסכים ולהתחייב להסכם זה.

 

קישורים – אתר קואינדקס מכיל קישורים לאתרים חיצוניים ולמשאבים מקוונים אחרים. כיוון שאין לנו כל שליטה על אתרים ומשאבים אלה, אתה מכיר בכך ומסכים שאין אנו ממליצים או אחראים על כל סוג של תוכן, פרסום, מוצרים אחרים הזמינים באתרים אחרים, או דרכם. כמו כן, אתרים אחרים יכולים לכלול קישורים לאתר קואינדקס עם או בלי הסכמתנו. הנך מכיר בכך ומקבל שאנחנו לא אחראים בשום צורה לקישורים באותם אתרים, ולשום סוג של תכנים, פרסומים, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים באתרים הללו או דרכם. כן הנך מאשר שלא תהיה לך כל עילה או זכות לתביעה ו/או טענה במקרה של הפסדים ו/או נזקים כתוצאה משימוש במקורות אלה.

אתה מקבל שהשימוש שלך באתרי צד ג’ ובמשאבים אחרים, כולל אך לא מוגבל ל: כל התכנים, מידע, נתונים, פרסומים, מוצרים וכל סוג אחר של חומרים הזמינים באתרים ומשאבים אלה, או דרכם, הוא באחריותך הבלעדית, וכפוך לתנאים ולהנחיות התקפים בהם. תהיה לנו הזכות – אך לא החובה – לחסום קישורים מהאתר ואליו באמצעים טכנולוגיים, או אחרים, בכל עת, תחת שיקול דעתנו הבלעדי וללא אזהרה מוקדמת.

 

התחייבויות ותניות פטור

התחייבות הדדית – כל צד מצהיר ומאשר כי לרשותו הסמכות המשפטית להיכנס בהסכם זה.

תניות פטור (הסרת אחריות) – הנך מצהיר ומכיר בזאת שהאתר והמידע בו, מסופקים כפי שהם ולפיכך השימוש בהם הוא באחריותך המלאה והבלעדית, ללא כל בטחונות או אחריות בדבר התאמה למסחר או לכל מטרה אחרת, או לגבי נכונות ו/או דיוק.

אנו לא מתחייבים או לוקחים כל אחריות על כך שהשירות יתאים לדרישות או לצרכים שלך, או שהשירות יהיה רציף ונטול הפרעות, או שיוגש במועדו ו/או יהיה חף משגיאות שירות. איננו מתחייבים גם לתוצאות שיכולות להתקבל מן השימוש בשירות או מהדיוק של כל מדע אחר, לרבות, אך לא מוגבל לכל דירוג של אתרים, קטגוריות, סטרטאפים, אתרים או חומרים אחרים שבאתר, כפי שניתן יהיה למצוא בו מעת לעת, כפי שיהיו זמינים בשירות או שטעויות מסוג זה יתוקנו, יעודכנו, ישודרגו, יתוקנו או יחוזקו. אין לנקוט בכל פעולה, לעכבה או לשנותה על בסיס כל מידע שזמין בשירות. מידע שמופיע באתר בכל זמן נתון ימשיך להופיע או יישאר באתר לכל תקופה שהיא.

במידה המקסימלית האפשרית המותרת לפי החוק, אנו לא לוקחים כל אחריות לאף (1) טעויות, שגיאות, או חוסר דיוקים בתוכן. (2) פציעה אישית או נזק לרכוש מכל סוג שהוא שנגרמו בעקבות הגישה שלך או השימוש שלך בשירות שלנו. (3) כל גישה לא מאושרת או שימוש בשרתים שלנו ו/או כל סוג של מידע אישי המאוחסן בהם. (4) הפרעה או הפסקה של העברת מידע אל ומהשירות שלנו. (5) באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים או גורמים מזיקים דומים שיכולים לעבור דרך השירות שלנו על ידי כל צד ג’ שהוא. (6) שגיאות או השמטות מכל סוג באף אחד מן התכנים או לאף אבדן או נזק שנגרם כתוצאה משימוש בתכנים שמפורסמים, נשלחים בדואר אלקטרוני, משודרים או מוגשים בכל דרך אחרת דרך השירות. (7) תוכן שלך או פרסום דיבתי, פוגעני, בלתי חוקי של אף גורם צד ג’. אין לנו כל מחויבות לספק לך תיקונים של שגיאות, עדכונים, שדרוגים תיקוני באגים ו/או שיפורים. אתה מודע ומסכים לכך שכל מידע שנוצר תחת השירות עלול להיאבד.

 

פיצויים

הנך משחרר אותנו, את קודמינו, את יורשינו, הורינו, חברות בת שלנו, סניפים ונציגים שלנו, מנהלים, מחזיקי מניות, משקיעים, עובדים, סוכנים ועורכי דין שלנו, מכל אחריות ו/או חבות כתוצאה מהפסדים, נזקים, עלויות, הוצאות (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו כתוצאה או בהקשר ל: א) רשלנות או התנהלות לא אחראית, ב) שימוש שלך בשירות, ג) מידע שלך, ד) הפרה שלך את תנאי חוזה זה, ה) שימושך בקניין הרוחני של צד ג’ או כל פעולה או חוסר פעולה שלך שתפר קניינו הרוחני של צד ג’ ו/או כל חוק שהוא.

 

אחריות

הגבלת אחריות – לא תהיה לך כל טענה, תלונה או דרישה נגדנו, נגד מנהלנו, מחזיקי מניות, עובדים, קבלני משנה, סוכנים או כל סוג אחר של אדם או ישות הפועלת עבורנו, בכל הנוגע לכל מידע או עצה עליהם תחליט להסתמך, מעבר לשימוש באתר. לא נהיה אחראים לכל תוכן או עצה והסתמכות על מידע כגון זה היא באחריותך הבלעדית.

בכל תקרית ובעיה אנו, מנהלנו מחזיקי מניות שלנו, עובדינו, קבלני משנה שלנו סוכנים או כל סוג אחר של אדם או ישות הפועלים עבורנו, לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, מקרי או מכוון, וכן לא נישא באחריות להפסדים, הוצאות ו/או תשלומים כתוצאה מהשימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש בו.

הסכם זה, על כל סעיפיו, ביחד ובנפרד מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים וכוחו עולה על כל הסכמים קודמים, הצעות או ייצוגים, כתובים או בעל פה, פנים מול פנים או דרך אמצעי צילום והקרנה, בנוגע לנושא הנידון. לא יהיה תוקף לכל שינוי, תיקון או ויתור של אף הנחייה ותנאי בהסכם זה, אלא אם אלה נעשו בכתב ונחתמו בהסכמת שני הצדדים.חשוב לדעת: כל ההסברים על המטבעות השונים מבוססים על פרסומים של יוצריהם. אין לראות במידע כהמלצה, או כייעוץ.השימוש באתר על אחיות המשתמש/ת בלבד.

מצאת טעות? כתוב לנו